Tweede Netwerkbijeenkomst Gelijk is Gelijk
Gelijk is Gelijk logo

Omslagfoto van het netwerkbijeenkomst 2017

Tweede landelijke netwerkdag Gelijk is Gelijk een succes!

 

Deze netwerkdag is onder grote belangstelling georganiseerd op dinsdag 3 december 2019 in de Jaarbeurs Utrecht, in samenwerking met Ieder(in) en VNG, en met financiële ondersteuning vanuit het Ministerie van VWS.

 

Iedereen was welkom

Deze dag is bezocht door ruim 500 deelnemers die zich inzetten voor de doelen van het VN-verdrag Handicap: VN Ambassadeurs, lokale adviesraden, gehandicaptenplatforms, betrokken burgers en vrijwilligers, belangenorganisaties, vertegenwoordigers van gemeenten en lokale politici.

 

Presentatie Schaduwrapportage VN-verdrag Handicap

Onderdeel van de bijeenkomst was de officiële presentatie van het Schaduwrapport VN-verdrag Handicap. De schaduwrapportage is gebaseerd op de ervaringen van mensen met een beperking en op bronnenonderzoek. Mensen met een beperking is gevraagd hoe zij hun situatie ervaren drie jaar na ratificatie van het VN-verdrag Handicap. Dat is gedaan in groepsinterviews, via vragenlijsten en met een online Vertelpunt. De schaduwrapportage is een van de drie manieren waarop de uitvoering van het VN-verdrag Handicap wordt bijgehouden door de VN. De Nederlandse Staat rapporteert elke vier jaar aan het in Genève gevestigde VN-comité, net als het College voor de Rechten van de Mens.

 

Meer informatie, alsook een digitale versie van het Schaduwrapport VN-verdrag Handicap treft u HIER.


Vragen?

Heeft u vragen over het Schaduwrapport VN-verdrag Handicap of over verdere plannen en implementatie van het verdrag op bijvoorbeeld lokaal niveau? Neem dan contact op met Ieder(in).

 

Mail naar: post@iederin.nl

Of bel naar: 030 – 720 00 00 

 

Geschiedenis Gelijk is Gelijk.

Deze Tweede landelijke netwerkdag Gelijk is Gelijk was het vervolg op de succesvolle bijeenkomst van 29 november 2017. Onder het motto ‘Geen woorden maar daden!’ spraken toen ruim 450 deelnemers over concrete stappen bij uitvoering van het VN Verdrag voor rechten van mensen met een beperking.

 

Gelijk is Gelijk is een initiatief van Jan Troost en Alexander van de Kerkhof.

Info@gelijkisgelijk.nl

Maak jouw eigen website met JouwWeb